• 3 Banner Web Btcf 1920X960 01
 • 3 Banner Web Btcf 1920X960 02
 • Banner Web Btcf 1920x960 01
 • Banner Web Btcf 1920x960 02
 • Banner Web Btcf 1920x960 03
 • Banner Web Btcf 1920x960 04
 • 3 Banner Web Btcf 1920X960 2 03

Giới thiệu

Bảo tàng Thế giới Cà phê là một bảo tàng của tương lai sống động trong cách trưng bày, triển lãm với Không gian triển lãm tương tác với khách tham quan cùng những trải nghiệm tham quan với ngũ quan (nghe, nhìn, nềm, ngửi, chạm). Là nơi thẩm thấu các giá trị đương đại và tiếp biến của đời sống không đóng mình vào với khái niệm “bảo tàng” theo cách tư duy cũ. Ở đây có không gian triển lãm mang tính Mở: mở rộng cho các hoạt động về Thân – Tâm – Trí với giá trị cốt lõi là Tinh thần Cà phê, mở mang tư tưởng, tri thức và tầm nhìn.

 • Chợ phiên mùa đông
  Trải nghiệm Barista
  Núi rừng tây nguyên
  Pha chế và trang trí cà phê
 • Pha chế và trang trí cà phê
  Núi rừng tây nguyên
  Chợ phiên mùa đông
  Trải nghiệm Barista
 • Chợ phiên mùa đông
 • Trải nghiệm Barista
 • Núi rừng tây nguyên
 • Pha chế và trang trí cà phê

  Sản phẩm