VN
5
05

Tổng cộng: đ 2.950.000

đ 1.125.000
Số lượng
24
Đóng Menu

Điều khoản và điều kiện

Điều 1: Thành viên của Bảo tàng Thế giới Cà phê (BTTGCP) dành cho tất cả những người yêu và đam mê cà phê trên toàn cầu, hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Điều 2: Thành viên của BTTGCP sẽ được hưởng những lợi ích chung như sau:

 • Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng như: đọc sách, pha chế cà phê, giao lưu văn hóa - ẩm thực, thiền và thực hành thiền…
 • Được tham gia đóng góp ý kiến về việc xây dựng Quỹ Học bổng của bảo tàng.
 • Được tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ sở thích như: Thiền, cà phê, đọc sách, hội họa…
 • Được nhận thông tin khai mạc các trưng bày chuyên đề của bảo tàng
 • Được nhận thông tin về các hoạt động của bảo tàng trong một năm;

 Điều 3: Chọn đăng ký trở thành thành viên Bảo tàng theo các nhóm sau:

Nhóm thành viên Gia đình Yêu thương, phí hội viên là :

Người lớn  300.000 VNĐ/năm; sinh viên giảm 50%/ năm.

Gói Gia đình 700.000 VNĐ/năm: 2 người lớn và 2 trẻ em.

 • Được nhận thẻ tham quan bảo tàng miễn phí 5 lần/ năm.
 • Được tham gia hoạt động định kỳ  hàng tháng của bảo tàng.
 • Được giảm giá 5% khi sử dụng dịch vụ tại bảo tàng.

 

Nhóm thành viên Gia đình Thiện lành, phí hội viên là :

Người lớn  500.000 VNĐ/năm; sinh viên giảm 50%/ năm

Gói Gia đình 1.200.000 VNĐ/năm: 2 người lớn và 2 trẻ em

 • Được nhận thẻ tham quan bảo tàng miễn phí 7 lần/ năm
 • Được tham quan bảo tàng có thuyết minh miễn phí 1 lần
 • Được tham gia các hoạt động định kỳ hàng tháng của bảo tàng
 • Được giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại bảo tàng.

 

Nhóm thành viên Gia đình Phụng sự, phí hội viên là :

Người lớn  700.000 VNĐ/năm, sinh viên giảm 50%/ năm

Gói Gia đình 1.500.000 VNĐ/năm: 2 người lớn và 2 trẻ em

 • Được nhận thẻ tham quan bảo tàng miễn phí 10 lần/ năm;
 • Được tham quan bảo tàng có thuyết minh miễn phí 1 lần/năm;
 • Được tham gia các hoạt động định kỳ hàng tháng của bảo tàng.
 • Được giảm giá 15% khi sử dụng dịch vụ tại bảo tàng.

Điều 5: Quý khách muốn đổi Nhóm thành viên chỉ phải đóng hội phí chênh lệch; Quý khách nào trong năm chưa sử dụng thẻ lần nào, cuối năm sẽ được đổi lại thẻ sử dụng cho năm mới.

Điều lệ này áp dụng trong năm, sẽ được chỉnh sửa và bổ sung sau một năm hoạt động.

BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ