VN
5
05

Tổng cộng: đ 2.950.000

đ 1.125.000
Số lượng
24
Đóng Menu

Dịch vụ

Tour Cà phê Thiền: Trải nghiệm đặc biệt – khác biệt – duy nhất tại thủ phủ cà phê

Tour Cà phê Thiền – Du lịch chữa lành Thân – Tâm - Trí là một sản phẩm của Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch chữa lành Khác Biệt – Đặc Biệt – Duy Nhất của tập đoàn Trung Nguyên Legend và là sản phẩm độc quyền của Trung Nguyên Legend, đầu tiên và duy nhất, do hai đơn vị Công ty du lịch Trung Nguyên Healing và Bảo tàng Thế giới Cà phê khai thác.