VN
5
05

Tổng cộng: đ 2.950.000

đ 1.125.000
Số lượng
24
Đóng Menu
Ấm nấu cà phê, chất liệu đồng đỏ có tay cầm ngang bằng gỗ, nắp rời, trên miệng ấm tròn có lỗ thưa xung quanh. Ấm được sưu tầm tại Ethiopia. Văn hóa cà phê của Ethiopia bắt rễ trong tín ngưỡng thờ phụng và hòa đồng với bà mẹ tự nhiên phồn thực. Để làm nổi bật ý nghĩa đó, sự cử hành nghi thức cà phê cũng hết sức thong thả, thoải mái. Trong nghi lễ cà phê của Ethiopia, người nữ đóng vai trò chủ chốt trong việc tiến hành nghi thức pha chế và dọn bày.