VN
5
05

Tổng cộng: đ 2.950.000

đ 1.125.000
Số lượng
24
Đóng Menu
Trái tim của Bảo tàng Thế giới Cà phê là Thư viện Ánh sáng, với tâm điểm là Tủ sách Nền tảng đổi đời, được lựa chọn từ kho tàng kiến thức tinh hoa của nhân loại. Nỗ lực và tâm huyết của Trung Nguyên Legend trong nhiều năm qua là đi tìm kiếm, chắt lọc,… trong kho tàng tri thức của nhân loại để đưa ra Tủ sách Nền tảng đổi đời bao quát, bao trùm toàn bộ mọi lĩnh vực căn cốt của đời sống: Khoa Học, Triết Học, Huyền Học, Y Học, Võ Học, Kinh Tài Học, Chính Trị Học, Đạo Đức Học, Xã Hội Học, Mỹ Học, Âm Thanh Học và Ngôn Ngữ Học. Hơn 100 đầu sách quý, gần 100 bộ phim quý của Tủ sách, tủ phim nền tảng đổi đời được Nhà sáng lập – Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Trong đó, 5 cuốn sách “Nghĩ Giàu Làm Giàu”, ‘Khuyến Học”, “Quốc Gia Khởi Nghiệp”, “Đắc Nhân Tâm”, “Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Chỉ Là Thử Thách” là những cuốn sách mở đầu của “Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời” đã được trao tặng cho hàng chục triệu thanh niên Việt Nam trong Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc.

Tin tức khác