Dịch vụ

Nhằm giúp cho mọi du khách đều có cơ hội tiếp cận được những thông tin về Bảo tàng, chúng tôi cung cấp hệ thống thuyết minh tự động qua headphone, phương pháp.
này sẽ tạo thuận lợi cho mỗi du khách tiếp cận được với các câu chuyện liên quan đến hiện vật mà mình quan tâm và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Chi phí sử dụng headphone :

Liên hệ:
- Tại bộ phận Reception
- Qua email: baotangthegioicaphe@trungnguyenlegend.com
- Hotline: 0899.355.368