Tẩu thuốc

03/09/2019

Tẩu thuốc chất liệu gốc tre, nứa, lồ ô, ale của dân tộc Tây Nguyên, hầu như thời xa xưa cả nam và nữ người đồng bào Tây Nguyên đều hút thuốc và dụng cụ để hút thuốc thường được người dân tự tay mình chế tác và cách hút là thuốc lá được phơi khô, sắt sợi, người ta nhét thuốc vào đầu tẩu đốt cháy rồi nhâm nhi khi lên nương, đồng thời người Tây Nguyên quan điểm rằng, dùng thuốc lá bằng tẩu thuốc dễ dàng kiểm soát được việc say thuốc lá, giữ được lửa đốt thuốc lâu hơn và có một điều khá thú vị là khi hút thuốc trong lúc làm rẫy sẽ tạo sự minh mẫn, khỏe khoắn và đuỗi muỗi khi muỗi ngửi phải mùi thuốc lá.

skype