Sổ tay vĩ nhân Da Vinci

Sổ tay có bìa làm bằng da, mặt trước sổ in hình vĩ nhân Leonardo Da Vinci , mặt sau là câu nói nổi tiếng của ông: “Life without love is no life at all “

g

240.000 


Mô tả

Sổ tay vĩ nhân Da Vinci
  • Mã sản phẩm: 7000906

Sổ tay có bìa làm bằng da, mặt trước sổ in hình vĩ nhân Leonardo Da Vinci , mặt sau là câu nói nổi tiếng của ông: “Life without love is no life at all “