Lịch Sử Văn Minh Ả Rập

 

Tác giả: Will Durant

 

g

180.000 


Mô tả

“Lịch sử văn minh Ả Rập” – Will Durant, cuốn sách theo chiều dài lịch sử Ả Rập, với những giá trị văn hóa về tôn giáo, nghệ thuật, tín ngưỡng, con người,… trải dài qua các giai đoạn lịch sử từ năm 569-632 Mahomet đến 1260-1277 Baibars làm chúa Mameluk. Trong cuốn sách này, Will Durant đã lý giải về bộc phát của bán đảo Ả Rập trước là cố lạ lùng nhất trong lịch sử thời Trung cổ; hậu quả của nó là một nửa thế giới ở chung quanh Địa Trung Hải bị người Ả Rập xâm chiếm và biến đổi về tín ngưỡng cùng những dấu ấn riêng biệt. Cuốn sách “Lịch sử văn minh Ả Rập” là cuốn sách dành cho những ai quan tâm đến lịch sử, văn minh Ả Rập với những điều thú vị xoay quay nó.