Tước gốm Chu Đậu (ST147)

27/10/2022

 

Tước (hay bôi) là cái chén có chân, tước cao 12cm, men lam, đề tài hoa dây, thuộc lò gốm Chu Đậu, Hải Dương,Việt Nam, thời Lê sơ, thế kỷ XVI. Gốm hoa lam có từ thời Trần, xem ra còn thô phác, mộc mạc, đơn điệu, qua bàn tay thợ gốm Chu Đậu, chúng phong phú, đa dạng với những tuyệt phẩm đầy tính sáng tạo, được thể hiện từ loại hình đến hoa văn trang trí. Phần lớn, các loại gốm hoa lam được làm từ loại đất sét trắng, được tinh luyện khá kỹ, nung ở nhiệt độ 1300oC. Chủ đề trang trí hoa  dây  trên tước gốm bằng bút lông và màu lam.

 

skype