Bình Chu Đậu vẽ chim chích chòe (ST146)

27/10/2022

Bình có dáng của đàn tỳ bà, hoa lam, vẽ khóm trúc và chim chích chòe, gốm Chu Đậu, Hải Dương, Việt Nam, thời Lê sơ, thế kỷ XVI. Bình cao 30cm, chu vi bụng 16cm, miệng rộng 8,5cm.Từ những năm cuối thế kỷ thứ 14, thời Lê ra đời loại gốm hoa lam dần dần thay thế cho vị trí độc tôn của gốm hoa nâu và gốm men ngọc. Gốm hoa lam là bước đánh dấu sự phát triển trên phương diện kỹ thuật cũng như là mỹ thuật của nghề gốm thời bấy giờ. Gốm Chu Ðậu chỉ được biết đến và tìm hiểu từ khi ông Makato Anabuki (thuộc đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội) nhìn thấy một bình cao cổ men trắng xanh, hoa văn cánh sen và hoa mẫu đơn, trên đó có ghi năm và nơi sản xuất, được trưng bày ở viện bảo tàng quốc gia Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ðịa danh Nam Sách Châu cho ta biết nơi chế tạo (phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương), và chữ Thái Hòa bát niên cho ta biết năm chế tạo (1450 năm Thái Hòa thứ tám, đời vua Lê Nhân Tông).

Ts. Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết “dưới con mắt của những người thưởng ngoạn và nghiên cứu trên hầu khắp các quốc gia, chúng có một vị trí đặc biệt hấp dẫn, theo đó, các bảo tàng lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Singapore, Úc, Bỉ, Pháp, Đức, Anh, Mỹ v.v. đều có một phần trưng bày gốm Việt Nam, tùy ở mức độ khác nhau, với những không gian trang trọng và những lời giới thiệu hấp dẫn”. Năm 1983 ở làng Chu Ðậu, người ta đào được các di tích lò gốm. Việc tìm kiếm, khai quật bắt đầu và người ta tìm thấy cả một nền đồ gốm rực rỡ, thịnh vượng kéo dài 3, 4 thế kỷ, mà trung tâm là phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ở đây, ngoài làng Chu Ðậu, còn có các lò gốm khác ở làng Vạn Yên, làng Gốm, làng Ngói, làng Phú Ðiền, làng Phúc Lão, làng Cậy….

Chu Dau vase

The vase has the shape of Chinese pipa with blue flowers, painted bamboo clumps and warblers, Chu Dau pottery, Hai Duong, Vietnam, early Le dynasty, the XVI century. The vase is 30cm in height, 16cm in belly perimeter with a mouth of 8.5cm in width. Brown patterned ceramics and celadon ceramics had their distinctive places until the late 14th century, when the Le dynasty began to replace them with blue patterned ceramics. Blue patterned ceramics marked the development of both technique and the art of pottery at that time. Chu Dau ceramics has only been the topic of discussion and research after Mr. Makato Anabuki (an employee of the Japanese embassy in Hanoi) saw a blue and white glazed turtleneck vase with lotus petals and peony patterns. There was the year and the place of manufacture written on this particular vase. It was displayed at the Istanbul national museum of Turkey. The word “Nam Sach Chau” indicates the place where this vase was made (Nam Sach district, Hai Duong province), and “Thai Hoa bat nien” implies the year of making (1450, the eighth of Thai Hoa during the reign of King Le Nhan Tong).

Dr. Pham Quoc Quan, former director of the Vietnam National Museum of History, said, “In the eyes of enthusiasts and researchers from all over the world, they have a special attraction. Major museums in Japan, Korea, Indonesia, Philippines, Singapore, Australia, Belgium, France, Germany, UK, USA, etc., display Vietnamese ceramics with formal areas and engaging introductions”.(https://chudauceramic.vn/tuong-dai-gom-chu-dau-dinh-cao-choi-sang-cua-gom-viet). Relics of pottery kilns was found in Chu Dau village in 1983. Glorious and prosperous pottery was discovered during the search and excavation. It existed for three to four centuries in Nam Sach district, Hai Duong province. There are other ceramic villages beside Chu Dau. For example, Van Yen village, Gom village, Ngoi village, Phu Dien village, Phuc Lao village, Cay village…

skype