Chum chè 4 vấu thời Lý (ST143)

27/10/2022

Chum chè thời Lý, cao 12cm, hình dáng vai nở, thu nhỏ về phía đáy, chum có 4 vấu chạy quanh vai, có nắp đậy, nước men màu trắng ngà. Ba yếu tố cơ bản tạo nên sự đặt biệt của sản phẩm gốm thời Lý – Trần là: Hình dáng – Hoa văn trang trí, màu men và kỹ thuật nung. Về hình dáng và hoa văn của gốm thường là những hình mẫu trong thiên nhiên như hoa, quả với cách miêu tả giản dị, mộc mạc rất gần gũi với thiên nhiên và con người Việt Nam. Về kỹ thuật, lò nung gốm Lý – Trần có một bước tiến lớn như việc sử dụng các lò cóc, lò nằm, có khi cả lò rồng để nâng nhiệt độ nung cho sản phẩm lên đến 1.200 độ C – 1.300 độ C. Việc tạo ra nước men trắng là vô cùng đặc biệt trong giai đoạn này. Đây là một hiện vật quý hiếm và thời xưa có thể đã được sử dụng trong những gia đình quyền quý, gốm trắng không có chút hoa văn nào, tự dáng hình và chất lượng men tạo ra vẻ đẹp của nó.Trải qua hàng nghìn năm tới nay, các sản phẩm gốm thời Lý – Trần vẫn là những minh chứng về thời kỳ vàng của lịch sử gốm Việt Nam.

Tea jar of the Ly dynasty

This 12cm high tea jar of Ly dynasty has expanded shoulder shape and narrows down to the bottom, 4 lugs running around shoulder, a lid, and ivory white enamel. The three basic factors that distinguish ceramic products from the Ly – Tran dynasties are: Shape – Decorative patterns, enamel colors and firing methods. In terms of ceramic shapes and patterns, they are usually simple, rustic depictions of natural patterns like flowers and fruits that are very close to nature and Vietnamese people. In terms of technique, Ly – Tran ceramic kilns have advanced significantly thanks to the use of toad kilns, lying kilns, and occasionally even dragon kilns to increase the firing temperature to 1,200 degrees Celsius – 1,300 degrees Celsius. During this stage, the creation of white glaze is extremely important. The ceramics of the Ly and Tran dynasties were so well-made that not only were them widely used throughout Vietnam but they began to be exported to many other nations, proving their popularity and gaining a worldwide respect. Ceramic products from the Ly – Tran dynasties have persevered for thousands of years as reminders of the golden era of Vietnamese ceramic history.

skype