Bình pha Prench press (BP55)

15/07/2022

French press đã không phổ biến ở Châu Âu cho đến thế kỷ 20 và một số nghiên cứu cho rằng French press chính thức đầu tiên của Pháp không thực sự được biết đến. Một bước ngoặt lớn đến vào năm 1929, khi một người Ý – Ugo Paolini cấp phép thiết của mình cho những người đồng hương Attilio Calimani và Giulio Moneta.

French Press coffee maker

French press hadn’t been well-known in Europe until the 20th century. Some researchers showed that firstly official French press of France hadn’t really known. One turning-point came in 1929 when an Italian, Ugo Paolini, granted his design license to the countrymen, Attilio Calmani and Giulio Moneta.

skype