Ấm chứa cà phê

17/05/2020

Đây là chiếc ấm chứa cà phê bằng gốm, bụng ấm tròn nhiều hoa văn màu xanh dương, đế ấm bằng gỗ màu đen làm bệ đặt chắc chắn để chiếc ấm nương tựa, hai bên ấm có hai núm cầm cách nhiệt, eo thắt lại ở giữa cổ ấm, nắp ấm liền hình tròn có núm tròn màu xanh, mỏ rót của ấm dạng ống dôi về phía trước, tay cầm của ấm cong dính sát thân ấm tạo nên một sự kết nối vững chắc khi nhìn vào chiếc ấm, giúp việc thưởng thức cà phê thêm ngon hơn.

skype