Bảo tàng Thế giới Cà phê – Chính thức mở cửa đón khách

Thời gian bắt đầu: 2018-11-24 09:00:00

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

Chọn mua

BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ - THE WORLD COFFEE MUSEUM

Điểm Đến Mới Của Việt Nam - The New Destination of Vietnam

CHÍNH THỨC MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH VÀO LÚC 9H00 THỨ BẢY ngày 24 – 11 – 2018.

Với các ưu đãi hấp dẫn chỉ dành cho những người tiên phong.

MUA 1 ĐƯỢC 2 VÉ VÀO CỔNG

Cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày

BỐC THĂM GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN MÕI NGÀY

*Chương trình diễn ra từ ngày 24/11 - 30/11/2018

*Thời gian mở cửa mỗi ngày từ 09h00 – 17h00