Service

Bảo tàng Thế giới Cà phê sẽ tổ chức hướng dẫn, thuyết minh khi khách tham quan có nhu cầu riêng.
Bảo tàng có các hướng dẫn viên tham quan tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Êđê.
Với các ngôn ngữ khác, khách thăm quan vui lòng đăng ký trước 24 tiếng để Bảo tàng chuẩn bị hướng dẫn viên phù hợp.
Quý khách có thể yêu cầu hướng dẫn tại quầy lễ tân.
Ưu tiên cho khách thăm quan đăng ký trước qua số hotline – website – email.

Chi phí thuyết minh:
Thuyết minh theo đoàn: (tối đa 30 người/lượt)

 • Tiếng Việt:
  Trong nhà: 150.000đ/đoàn/lượt
  Ngoài trời: 175.000đ/đoàn/lượt
  Toàn bộ: 200.000đ/đoàn/lượt
 • Ngôn ngữ khác (nếu có):
  Trong nhà: 200.000đ/đoàn/lượt
  Ngoài trời: 250.000đ/đoàn/lượt
  Toàn bộ: 300.000đ/đoàn/lượt

Liên hệ:
- Tại bộ phận Reception
- Qua email:
- Hotline: