Nai rượu bằng gốm thời Lê

17/03/2023

Nai gốm thời Lê

Nai gốm thời Lê vẽ tản vân (mây bay), thế kỷ XVIII, có đường kính 14cm, bị gẫy phần cổ có lẽ trong quá trình người xưa sử dụng đã làm hư phần cổ, chủ nhân sau này của nó đã làm lại, có nắp đậy phía trên và nai lúc này chỉ cao 19cm;

Nếu loại gốm nổi bật dưới thời Lý chính là gốm men ngọc, men sứ trắng thì dưới thời Lê loại gốm được xem như tinh xảo nhất chính là loại gốm hoa lam.

Từ những năm 70 của thế kỷ XX, chúng ta đã biết đến những đồ gốm sứ Việt Nam qua các phát hiện tàu cổ bị chìm ở vùng biển Đông Nam Á. Những đồ gốm sứ Việt Nam cũng thường được tìm thấy cùng đồ gốm sứ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, chúng t­­­a lại chưa thấy có một con tàu nào chỉ chuyên chở đồ gốm sứ Việt Nam riêng biệt. Trong khi đó, nhiều bảo tàng trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á công bố những sưu tập đồ gốm sứ Việt Nam xuất khẩu có chất lượng cao. Điều đó chứng minh rằng đã có nhiều đồ gốm Việt Nam được xuất khẩu ra khu vực này từ những thế kỷ trước.

Ceramic wine Nai of the Le Dynasty

 

Ceramic wine Nai painted in the Le Dynasty’s painting of “flying clouds” in the 18th century, 14cm in diameter, broke its neck, perhaps in the process of being used by the ancients, damaged the neck, its later owner made it again, with a lid on top and the Nai is now only 19cm tall;

Celadon and white porcelain were the ceramics that shone out during the Ly dynasty, whilst the most sophisticated ceramics produced during the Le dynasty was blue-patterned ceramic.

Since the 70s of the XX century, we have known about Vietnamese ceramics through the discovery of ancient ships sunk in the waters of Southeast Asia. Vietnamese ceramics are also commonly found alongside Chinese and Thai ceramics. However, we have not seen a single ship that only carried Vietnamese ceramics. Meanwhile, many museums in Southeast Asia and East Asia have displayed high-quality export Vietnamese ceramics collections. This demonstrates that numerous Vietnamese ceramics had been exported to this area since centuries ago.

 

 

skype