Gùi

02/09/2019

Đây là chiếc gùi, chất liệu mây, đan nông đôi, viền gùi bằng gỗ, thân gùi cao, dây đeo trên lưng dưới thấp để tạo lực cho người gùi; Tuy nhiên thông thường chiếc gùi này người dân hạn chế gùi đi nương rẫy vì trọng lượng của gùi khá nặng, chúng được để tại nhà sàn đựng cà phê, thóc lúa và bảo quản thổ cẩm hay tài sản của gia đình…

skype