Giỏ hái cà phê

02/09/2019

Dụng cụ này mỗi nơi gọi tên mỗi khác, có nơi gọi là rổ nứa có quai, có nơi gọi là riềm đựng bắp…với nhiều tên gọi khác nhau như vậy tương ứng với mỗi vùng khác nhau, nhưng vùng Tây Nguyên này, đa số người dân tộc ê đê sinh sống, tuy học sử dụng không nhiều như chiếc gùi đeo trên vai, nhưng giỏ nứa này trước đây họ sử dụng để hái cà phê, cách sử dụng như sau: Người ta sẽ bện dây thừng, luồn dây thừng qua hai tay cầm hai bên của giỏ, đeo  dây thừng qua cổ, giỏ sẽ nằm cố định trước bụng của người hái cà phê tránh vung vãi hạt cà phê xuống đất, sẽ rất tiện cho chúng ta nếu khi chúng ta biết cách sử dụng chúng.

skype