Đàn đá

10/08/2023

Đàn đá của các dân tộc ở Tây Nguyên là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam và là một trong những loại nhạc cụ cổ thô sơ nhất của loài người. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh. Người xưa sử dụng vài loại đá có sẵn ở vùng núi Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ để tạo ra nhạc cụ này. Đàn đá đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên đàn đá cổ xưa nhất được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1949 tại huyện Lắk, Đăk Lăk bởi Georges Condominas – một nhà khảo cổ người Pháp làm việc tại Viện Viễn Đông Bác Cổ lúc bấy giờ. Về cấu tạo của đàn đá: Phần giúp tạo âm thanh của bộ đàn này là đá, với nhiều những mẫu đá khác nhau, người ta dùng một cây sắt nhỏ, phần đầu được gia công to hơn hoặc được chuyển thành hình tròn. Với mỗi mẫu đá to, nhỏ, dày, bẹt khác nhau, âm thanh khi được phát ra cũng khác nhau, âm thanh được tạo ra từ đàn đá khá cao và sắc. Ở âm vực cao, tiếng đàn đá thánh thót xa xăm. Ở âm vực trầm, đàn đá vang như tiếng dội của vách đá. Người xưa quan niệm âm thanh của đàn đá như một phương tiện để nối liền cõi âm với cõi dương, giữa con người với trời đất thần linh, giữa hiện tại với quá khứ. Đàn đá đã được giới thiệu ở trong và ngoài nước như một nhạc cụ đặc biệt của dân tộc. Hiện nay, loại đàn này còn xuất hiện chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như một nhạc cụ không thể thiếu tại nơi đây, tuy nhiên với một số triển lãm tại một số tỉnh khác, đàn đá cũng được giới thiệu là nhạc cụ của dân tộc, mang đậm bản sắc của núi rừng.

Lithophone

Lithophone of the ethnic groups in the Central Highlands is the oldest percussion instrument in Vietnam and one of the most primitive ancient musical instruments of mankind. The instrument is made of stone bars with different sizes of long, short, thick, and thin. Long, big, thick stone bars have a deep sound, while short, small, thin stone bars have a clear sound. Ancient people used several types of stone available in the mountains of the South Central and Southeast regions to create this musical instrument. The lithophone instrument has been classified by UNESCO as a musical instrument in the Central Highlands Gong Cultural Space. In the Central Highlands, the oldest stone altar was first discovered in 1949 in Lak district, Dak Lak by Georges Condominas – a French archaeologist working at the Institute of the Far East at that time. About the structure of the stone instrument: The part that helps create the sound of this instrument is the stone, with many different stone patterns, people use a small iron rod, the head is made larger or transformed into a circle.

With each stone sample being different, big, small, thick, or flat, the sound when emitted is also different, the sound created from the stone instrument is quite high and sharp. At a high pitch, the distant sound of the stone guitar plays. At a low pitch, the stone organ resonates like the echo of a cliff. The ancients conceived of the sound of the stone instrument as a means to connect the underworld with the positive world, between humans and heaven and earth, between the present and the past. The stone instrument has been introduced at home and abroad as a special national musical instrument. Currently, this type of lute also appears mainly in the Central Highlands as an indispensable musical instrument here, however, with a number of exhibitions in other provinces, the stone lute is also introduced as a folk instrument. ethnic group, imbued with the identity of the mountains and forests.

skype