Ấm rót cà phê

19/01/2023

Thân ấm hình trụ tròn nhỏ dần về đáy, nắp ấm rời, có núm gỗ, vòi dài thẳng, tay cầm bằng gỗ, có hình trái tim, với kiểu dáng thiết kế cho những vật dụng nhà bếp mà người ta sử dụng trước khi có điện của người Trung Đông vào thế kỷ XIX.

skype