Mua sắm

Vé người lớn - Combo tham quan chuyên đề

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

150.000 

Vé người lớn - Combo tham quan chuyên đề (Ưu đãi)

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

150.000 

Vé người lớn - Tham quan chuyên đề

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

100.000 

Vé người lớn

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

75.000 

Vé trẻ em

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

40.000