Mua sắm

Vé người lớn

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

75.000 

Vé trẻ em

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

40.000