album

Khai mạc triển lãm chuyên đề Chiến binh tâm

Mừng Bảo tàng Thế giới Cà phê tròn 1 năm tuổi

Chào đón không gian Trung Nguyên E-Coffee tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Vui thả diều thả ước mơ tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Triển lãm chuyên đề “Cà phê – Thần dược cho não! Thần dược cho sáng tạo!”

Vui tết Thiếu nhi – Tự hào bản sắc Tây Nguyên

Triển lãm nghệ thuật gấp giấy Origami – Suối Nguồn

Tôi ở đây để Phụng sự – Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019

Dạ tiệc cà phê